Regulamin dokonywania rezerwacji

Regulamin dokonywania Rezerwacji w serwisie GrupyHotelowe.pl.
Podmiot będący operatorem systemu rezerwacyjnego to Business Tours Maciej Tryba, ul.
Borelowskiego 17B; 42-218 Częstochowa, NIP: 5732817424, REGON: 362200997.

§ 1. Rezerwacje grupowe

1. Zapytanie o ofertę zostaje złożone za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub droga e-mail.
2. Rezerwacje dla grup podlegają dłuższym terminom w zakresie odwołania i wymagają zazwyczaj wcześniejszej przedpłaty. O szczegółowych warunkach każdej rezerwacji Klient zostanie poinformowany wraz z otrzymaniem oferty.
3. Warunki rezerwacji grupowych nie podlegają żadnym negocjacjom.
4. Hotele zwyczajowo uznają za grupę przy zakwaterowaniu min. 10 osób w tym samym terminie. Rezerwacja mająca mniejszą ilość pokoi można założyć w systemie rezerwacyjnym Business Tours.
5. Każde kierowane do nas zapytanie o ofertę grupową musi zawierać następujące informacje: państwo, miasto, daty, ilość nocy, konkretną liczbę poszczególnych rodzajów pokoi, ilość osób, kategorię hotelu, budżet. Jeśli w zapytaniu zostaną pominięte wymagane informacje, Business Tours może odmówić poszukiwania oferty.
6. Każda oferta grupowa jest przygotowywana dla konkretnego zamówienia, w związku z powyższym, zmiany dokonywane w jej obrębie, mogą mieć wpływ na cenę.
7. Odpowiedź na zapytanie grupowe zajmuje do 48h, jej wydłużenie może być spowodowane różnicami w strefach czasowych lub sytuacjach wyjątkowych.
8. Płatności za rezerwację grupową winny być uiszczane zgodnie z warunkami zawartymi w ofercie. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny terminy płatności nie zostaną dotrzymane, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana a składane reklamacje i/lub roszczenia nie zostaną przyjęte.
9. Wraz z momentem wysłania zapytania poprzez formularz lub za pośrednictwem e-mail Klient akceptuje warunki rezerwacji grupowych w ramach serwisu GrupyHotelowe.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptuje politykę RODO widniejącą w serwisie.

§ 2. Rezerwacje w okresie wystaw, targów branżowych, świąt oraz rezerwacje bezzwrotne.


1. W przypadku niektórych targów branżowych ceny pokoi hotelowych mogą być wyższe
niż obowiązujące na co dzień.
2. W przypadku zmiany terminów targów lub jeżeli zastosowanie będą miały nowe stawki za okres targów, poinformujemy Państwa o takich zmianach i zafakturujemy stosując zmienione stawki. Takie zmienione stawki mogą mieć zastosowanie w przypadku wszystkich rezerwacji, włącznie z tymi, które zostały dokonane przed zmianą spowodowaną.
3. W niektórych hotelach zakwaterowanie musi zostać sprzedane na cały okres trwania targów (np. w okresie Noworocznym). Wszystkie szczegóły dotyczące rezerwacji umieszczone są w warunkach rezerwacji dostępnych w chwili dokonywania rezerwacji.
4. Overbooking jest sytuacją, w której hotel pierwotnie zarezerwowany, nie może zapewnić zakwaterowania Klientom z powodu sprzedaży większej ilości miejsc niż znajduje się w obiekcie. W takiej sytuacji Business Tours zapewnia Klientom nocleg w hotelu alternatywnym (przynajmniej ta sama kategoria hotelu, podobna lokalizacja względem centrum), do którego Klient jest przewożony taksówką na koszt hotelu. Klient może odmówić akceptacji alternatywy i wtedy zostanie dokonany zwrot za niewykorzystane noclegi. Jednak w takiej sytuacji Klient samodzielnie szuka innego miejsca noclegowego, za który nie otrzymuje już dodatkowych rekompensat. Jeśli Klient zaakceptuje alternatywę, może jedynie zgłosić wystąpienie overbookingu do naszej firmy, jednak nie przysługują mu z tego tytułu dodatkowe rekompensaty.
5. Rezerwacje bezzwrotne. Po akceptacji tych warunków we wniosku (formularz rezerwacji) nie można dokonać żadnej zmiany bądź anulacji dokonanej rezerwacji. Koszty anulacji takiej rezerwacji wynoszą 100% jej wartości